Startsida

Briggens

samfällighetsförening

Nära havet, i den södra delen av Nynäshamn är det natursköna radhusområdet Sandhamn beläget.


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

SÖNDAG 20 SEPTEMBER 

KL 16.00 PÅ ÖVRE DÄCK PÅ TROSSVÄGENS GARAGE (VID REGN FLYTTAR VI IN I NEDRE GARAGET)


Då alla vet att vi har en väldigt ovanlig situation när det gäller sammankomster så behöver vi hjälpas åt för att kunna genomföra årsmötet.

Enligt rekommendationerna så får vi max vara totalt 50 personer på plats och vi har då även valt att lägga mötet utomhus där vi kan hålla avstånd.

Man måste anmäla sitt deltagande på föreningens mejl, styrelsen@briggens.se.


Blir det fler än 50 personer måste mötet ställas in.


Vi bifogar även en fullmakt för dem som inte kan eller vill delta i mötet. Denna kan lämnas till någon som man vet ska delta i mötet eller läggas i någon styrelsemedlems brevlåda.

Vi kommer att försöka att genomföra mötet så tidseffektivt som möjligt så därför är det extra viktigt att man har läst igenom kallelsens punkter och bilagor noga och är väl förberedd med frågor om sådana finns.


Inför årsmötet vill vi att ni alla verkligen funderar över situationen där vi står utan ordförande inför nästkommande år. Om vi inte får fram en ordförande inom föreningen så kommer vi att behöva köpa den tjänsten utifrån, vilket blir en ganska dyr och onödig post för oss. Fråga gärna Kristoffer om vad åtagandet innebär. Tack!


OBS! Vi ber alla som brukar parkera på övre parkeringsdäcket att inte ställa bilen där fr o m kl 15.00 den 20/9. Direkt efter mötet (ca 17.30) går det bra att parkera där igen. 


Ta gärna med en stol att sitta på och självklart ett glatt humör!


Hjärtligt välkommen!


Styrelsen i Briggens Samfällighetsförening

Enkät - stängd
Intresse kring elbil/laddning


Tack alla som deltagit i enkäten med inlägg ang. intresse för laddmöjligheter för elbil.
Vi nådde en svarsfrekvens på 65% och nedan kan du se hur andra svarat.

Klicka här för att se hur dina grannar har svarat


Observera att det finns inga beslut tagna. Denna enkät är för att se hur intresset ser ut.
Om du vill vara med i "elbilsgruppen" så maila gärna styrelsen@briggens.se

Briggens

samfällighetsförening


Briggens samfällighetsförening bildades 1979 och består av 84 hushåll. Området omfattas av Däckvägen, Durkvägen och Trossvägen. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning omfattande fyra stycken garage, lekplats, kör- och gångytor, ytterbelysning, fiberkabelnät.


Trivsel

För att de boende inom föreningen ska trivas så arbetas det kontinuerligt på att få alla att trivas på bästa sätt. Lekplatserna underhålls ständigt och  2015 byttes stora lekplatsens rutschkana och lekhus och alternativ för dagens gungställning är under utredning.

Briggens samfällighetsförening i Nynäshamn

Copyright @ All Rights Reserved