Startsida

Briggens

samfällighetsförening

Nära havet, i den södra delen av Nynäshamn är det natursköna radhusområdet Sandhamn beläget.


Höststädning
Söndag 25 oktober 10-12


Samling vid respektive garage kl 10.

Tillsammans med våra
områdesansvariga kollar vi av vad som behöver göras inför vintern.
De som inte vill eller kan vara med just denna dag har möjlighet att på egen hand göra någon syssla när det passar bättre.
Vi kommer inte att ha någon gemensam grillning/fikastund för hela
samfälligheten eftersom vi inte får uppmana till samlingar med fler än 50 personer.


Varje område kan själva ordna med knytis-fika om man vill
efter att städningen är klar.


Vi hoppas på fint väder och många som deltar!


Styrelsen i Briggens samfällighetsförening

Årsstämma
Protokoll från årets stämma


Protokoll från årets stämma finns nu tillgänglig på hemsidan.


Tack till er som deltog.

Enkät - stängd
Intresse kring elbil/laddning


Tack alla som deltagit i enkäten med inlägg ang. intresse för laddmöjligheter för elbil.
Vi nådde en svarsfrekvens på 65% och nedan kan du se hur andra svarat.

Klicka här för att se hur dina grannar har svarat


Observera att det finns inga beslut tagna. Denna enkät är för att se hur intresset ser ut.
Om du vill vara med i "elbilsgruppen" så maila gärna styrelsen@briggens.se

Briggens

samfällighetsförening


Briggens samfällighetsförening bildades 1979 och består av 84 hushåll. Området omfattas av Däckvägen, Durkvägen och Trossvägen. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning omfattande fyra stycken garage, lekplats, kör- och gångytor, ytterbelysning, fiberkabelnät.


Trivsel

För att de boende inom föreningen ska trivas så arbetas det kontinuerligt på att få alla att trivas på bästa sätt. Lekplatserna underhålls ständigt och  2015 byttes stora lekplatsens rutschkana och lekhus och alternativ för dagens gungställning är under utredning.

Briggens samfällighetsförening i Nynäshamn

Copyright @ All Rights Reserved