Startsida

Nära havet, i den södra delen av Nynäshamn är det natursköna radhusområdet Sandhamn beläget.


Höststädning
Söndag 24 oktober


Nu är det dags för höstens städning. Vi ses kl 10.00 vid respektive garage och gör en gemensam insats fram till kl 12.30 då det blir korvgrillning i lekparken vid Durkvägen.


Styrelsen i Briggens samfällighetsförening
Årsstämma
Protokoll från 2021


Protokoll från årsstämman 2021 finns tillgängligt via knappen nedan.


Tack till er som deltog.

Enkät - stängd
Intresse kring elbil/laddning


Tack alla som deltagit i enkäten med inlägg ang. intresse för laddmöjligheter för elbil.
Vi nådde en svarsfrekvens på 65% och nedan kan du se hur andra svarat.

Klicka här för att se hur dina grannar har svarat


Observera att det finns inga beslut tagna. Denna enkät är för att se hur intresset ser ut.
Om du vill vara med i "elbilsgruppen" så maila gärna styrelsen@briggens.se

Briggens

samfällighetsförening


Briggens samfällighetsförening bildades 1979 och består av 84 hushåll. Området omfattas av Däckvägen, Durkvägen och Trossvägen. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning omfattande fyra stycken garage, lekplats, kör- och gångytor, ytterbelysning, fiberkabelnät.


Trivsel

För att de boende inom föreningen ska trivas så arbetas det kontinuerligt på att få alla att trivas på bästa sätt. Lekplatserna underhålls ständigt och 2015 byttes stora lekplatsens rutschkana och lekhus och dagens gungställning under 2016.