Startsida
Höststädning
Söndag 22/10 kl 10-12


Samling kl 10.00 vid respektive garage där vi tillsammans fördelar de arbetsuppgifter som behöver göras.


Passa på att träffa dina gamla och nya grannar i området.


Det finns presenningar/rep och storsäckar i varje förråd där man kan lägga klippta grenar och buskar som var gata själva ombesörjer att köra till SRV.
Kvitto för bensinpengar och hyra av släp lämnas till kassören.

Korvgrillning vid garaget vid Däckvägen inre (G2) ca 12.00.
Ca 12.30 får vi aktuell information av ordförande Mats Norberg.


Hoppas vi ses!


Info finns även på briggens.se och på Facebook där vi heter Briggens samfällighetsförening (passa på att gå med i gruppen).


Nära havet, i den södra delen av Nynäshamn är det natursköna radhusområdet Sandhamn beläget.

Årsstämma
Protokoll från 2023


Protokoll från årsstämman 2022 finns tillgängligt via knappen nedan.


Tack till er som deltog.

Årsstämma
Protokoll från 2022


Protokoll från årsstämman 2022 finns tillgängligt via knappen nedan.


Tack till er som deltog.

Enkät 2022 - stängd
Intresse kring elbil/laddning


Tack till alla som deltog i enkäten!

Vi nådde en svarsfrekvens på 71%Klicka här för att se alla svar från enkäten 2022Under 2021 har vi i styrelsen arbetat med att ta fram underlag gällande investeringskostnader i samband med installation för att kunna ladda elbilar i våra garage och nu vill vi undersöka hur intresset ser ut idag. Vi gjorde en enkätundersökning i september 2019 och vill jämföra om intresset och behovet har ändrats under åren (resultatet från enkäten 2019 hittas nedan).Under årsmötet 2022 togs beslut kring att styrelsen kan fortsätta utreda frågan kring huruvida samfälligheten ska installera elbildladdning eller ej, genom att ta in flertalet offerter och arbeta fram ett förslag till årsmötet 2023.

Enkät 2019 - stängd
Intresse kring elbil/laddning


Tack alla som deltagit i enkäten med inlägg ang. intresse för laddmöjligheter för elbil.
Vi nådde en svarsfrekvens på 65% och nedan kan du se hur andra svarat.

Klicka här för att se hur dina grannar svarade 2019


Briggens

samfällighetsförening


Briggens samfällighetsförening bildades 1979 och består av 84 hushåll. Området omfattas av Däckvägen, Durkvägen och Trossvägen. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning omfattande fyra stycken garage, lekplats, kör- och gångytor, ytterbelysning, fiberkabelnät.


Trivsel

För att de boende inom föreningen ska trivas så arbetas det kontinuerligt på att få alla att trivas på bästa sätt. Lekplatserna underhålls ständigt och 2015 byttes stora lekplatsens rutschkana och lekhus och dagens gungställning under 2016.