Startsida

Briggens

samfällighetsförening

Nära havet, i den södra delen av Nynäshamn är det natursköna radhusområdet Sandhamn beläget.


Enkät
Intresse kring elbil/laddning


Tack för att du tar dig tid att komma med inlägg ang. intresse för elbil.
När du fyllt i enkäten kan du sedan välja att se hur andra svarat.

Klicka här för att komma till enkät


Om du vill vara med i "elbilsgruppen" så maila gärna styrelsen@briggens.se

Information

Årsstämmaprotokoll 2019


Stort tack till alla som deltog på städdagen, korvgrillning och sedan på årsmöte och fika i "villan" söndagen den 14 april klockan 14.00-16.00.


Protokoll från stämman finner ni här.


Läs mer


Information

Byte av asfalt parkeringsdäck - G4


Nu är arbetet klart med byte av asfalt uppe på Trossvägens garage.
Tack till alla som flyttade bilar i tid vilket gjorde att arbetet kunde starta på utsatt tid. 

Information

Årsstämmoprotokoll 2018


Årstämmoprotokollet finns nu att läsa eller ladda ner på hemsidan.

Klicka nedan för att komma till protokollet.

Briggens

samfällighetsförening


Briggens samfällighetsförening bildades 1979 och består av 84 hushåll. Området omfattas av Däckvägen, Durkvägen och Trossvägen. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning omfattande fyra stycken garage, lekplats, kör- och gångytor, ytterbelysning, fiberkabelnät.


Trivsel

För att de boende inom föreningen ska trivas så arbetas det kontinuerligt på att få alla att trivas på bästa sätt. Lekplatserna underhålls ständigt och  2015 byttes stora lekplatsens rutschkana och lekhus och alternativ för dagens gungställning är under utredning.

Briggens samfällighetsförening i Nynäshamn

Copyright @ All Rights Reserved